kembali ke www.al-azim.com
Laman Utana | Tauhid | Ibadat | Muamalat | Munakahat | Jinayat | Akhlak | Tasawwuf
Bab 1 : Taharah / Bersuci
Bab 2 : Pembahagian Jenis Air
Bab 3 : Bersugi (Bersiwak)
Bab 4 : Bijana Emas dan Perak
Bab 5 : Menyamak Kulit
Bab 6 : Najis
Bab 7 : Hadath
Bab 8 : Haid, Nifas dan Wiladah
Bab 9 : Istinja'
Bab 10 : Wudhu'
Bab 11 : Penyapuan Khuf
Bab 12 : Tayammum
Bab 13 : Mandi
Bab 14 : Azan dan Iqamah
 Bab 15 : Solat
Bab 16 : Syarat-syarat Sah Solat
Bab 17 : Rukun Solat
Bab 18: Perkara Sunat dalam Solat
Bab 19 : Perkara Makruh Dalam Solat
Bab 20 : Perkara Yang Membatalkan Solat
Bab 21: Pembahagian Solat - Solat Fardhu
Bab 22: Pembahagian Solat - Solat Nafilah
Bab 23: Puasa
Bab 24: Zakat
Bab 25: Zakat Fitrah
Bab 26: Penyembelihan
Bab 27 : Ibadah Qurban
Bab 28 : Ibadah 'Aqiqah
 

Bab 8 : Haid, Nifas dan Hamil/Wiladah

HAID

Iaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan pada masa sedang sihat a’fiat ialah kerana menurut tabiat perempuan. Sekurang-kurangnya umur bagi perempuan yang boleh keluar darah haid itu dari sembilan tahun ke atas. Warna darah haid itu merah tua, rasanya hangat apabila ia keluar.

Tempohnya

Lama masa keluar darah haid itu sekurang-kurangnya sehari semalam dan selanjut-lanjut masanya selama lima belas hari siang dan malam, kebanyakannya iaitu masa yang biasa keluar selama enam atau tujuh hari.

Suci diantaranya

Sekurang-kurangnya suci diantara satu haid ke satu haid itu lima belas hari, biasanya dua puluh empat hari. Ada juga perempuan tiada keluar haid dari kecil hingga besar atau haid telah putus daripadanya maka masa suci baginya itu tidak terhingga.

NIFAS

Iaitu darah perempuan yang keluar pada masa melahirkan anak atau darah yang keluar setelah lahir anak itu.

Tempohnya

sekurang-kurang masa keluar darah nifas itu sekelip mata iaitu sedikit sangat dan biasanya empat puluh hari dan selanjut-lanjut masanya enam puluh hari.

ISTIHADHAH

Iaitu darah perempuan yang keluar bukan masa haid dan nifas. Seperti darah haid yang keluar lebih daripada lima belas hari lima belas malam atau darah yang keluar dahulu dari melahirkan anak dan yang keluar di atas enam puluh hari dan ini harus di namakan darah penyakit.

HAMIL/WILADAH

Sekurang-kurangnya masa mengandung itu enam bulan dan biasanya sembilan bulan ada juga lebih lama dari masa ini sehingga tiga tahun. Apabila habis darah haid atau nifas wajiblah di atas perempuan itu bersuci iaitu mandi melainkan istihadhah, tiada wajib mandi hanya memadai ia berbasuh.

Sumber Rujukan :
           
            1) Kitab Tuntutan Ibadah Oleh Syeikh Ali Abdullah

© Jabatan Mufti Negeri Melaka