kembali ke www.al-azim.com
Laman Utana | Tauhid | Ibadat | Muamalat | Munakahat | Jinayat | Akhlak | Tasawwuf
Bab 1 : Taharah / Bersuci
Bab 2 : Pembahagian Jenis Air
Bab 3 : Bersugi (Bersiwak)
Bab 4 : Bijana Emas dan Perak
Bab 5 : Menyamak Kulit
Bab 6 : Najis
Bab 7 : Hadath
Bab 8 : Haid, Nifas dan Wiladah
Bab 9 : Istinja'
Bab 10 : Wudhu'
Bab 11 : Penyapuan Khuf
Bab 12 : Tayammum
Bab 13 : Mandi
Bab 14 : Azan dan Iqamah
 Bab 15 : Solat
Bab 16 : Syarat-syarat Sah Solat
Bab 17 : Rukun Solat
Bab 18: Perkara Sunat dalam Solat
Bab 19 : Perkara Makruh Dalam Solat
Bab 20 : Perkara Yang Membatalkan Solat
Bab 21: Pembahagian Solat - Solat Fardhu
Bab 22: Pembahagian Solat - Solat Nafilah
Bab 23: Puasa
Bab 24: Zakat
Bab 25: Zakat Fitrah
Bab 26: Penyembelihan
Bab 27 : Ibadah Qurban
Bab 28 : Ibadah 'Aqiqah
 

Ibadat > Bab 16 : Syarat-syarat Sah Solat

SYARAT-SYARAT SOLAT

 • Syarat dalam sembahyang terbahagi kepada dua iaitu syarat taklif atau dikenali sebagai syarat wajib dan syarat sah atau tunai.

SYARAT WAJIB SOLAT

 • Syarat wajib ialah sesuatu yang bergantung kepadanya ketentuan wajib atau tidaknya sembahyang ke atas seseorang.
 • Syarat-syarat wajib dalam sembahyang adalah seperti berikut:

  1. Beragama Islam.

  2. Baligh.

  3. Berakal.

  4. Suci daripada haidh dan nifas.

  5. Selamat salah satu anggota deria sama ada pendengaran atau penglihatan. Sembahyang tidak wajib ke atas orang yang dilahirkan buta dan pekak.

  6. Sampai seruan agama Islam. Sembahyang tidak wajib kepada mereka yang tinggal terpencil dan tidak pernah berjumpa dengan pendakwah Islam.


SYARAT SAH SOLAT

 • Syarat sah sembahyang adalah syarat yang menentukan kesahihan sesuatu sembahyang atau dengan kata lain kesahihan sesuatu sembahyang bergantung kepadanya.
 • Syarat-syarat sah sebahyang adalah seperti berikut:

  1. Suci daripada hadath kecil dan besar.

  2. Suci tempat, pakaian dan tubuh badan daripada sebarang najis yang tidak dimaafkan.

  3. Mengetahui tentang masuknya waktu sembahyang sama ada dengan yakin atau jangkaan melalui ijtihad atau bertaqlid kepada orang yang tahu mengenainya.

  4. Menutup aurat.

  5. Menghadap ke arah qiblat (Ka‘bah).

 

© Jabatan Mufti Negeri Melaka